top of page
Fyzio Vinohrady

Mgr. Michaela Červínková

Fyzioterapeutka * Masérka * Osobní trenérka * Poradkyně výživy * Psychoterapeutka

Na základě své dvacetileté praxe nabízím profesionální fyzioterapii či masáže podle vašich potřeb a zdravotního stavu. Využívám mnoho technik, které podpoří regenerační schopnosti vašeho těla. 


Zaměřuji se na hledání příčin obtíží, psychosomatické projevy, odstranění  nesprávných pohybových stereotypů a v neposlední řadě i na působení negativních vlivů dnešního rychlého životního stylu na zdraví a duševní pohodu každého z nás. 

Mimo to se specializuji i na těhotenské masáže, vedu skupiny zdravotního cvičení pro všechny věkové kategorie a pokud vám nejlépe vyhovuje osobní trénink, jsem vám plně k dispozici. 


Vzdělání :

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Magisterské studium obor Sociální pedagogika

státní zkouška : právo, psychologie, sociální pedagogika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně –  Osvědčení o absolvování programu na přípravu učitelů střední školy, získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy

Vyšší zdravotnická škola Brno, obor Diplomovaný fyzioterapeut

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (tzv. REGISTRACE) podle kreditního systému (dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl. č. 4/2010Sb.)

Kurzy a poskytované techniky : 

 • měkké techniky a mobilizace

 • senzomotorická stimulace

 • cvičení na balančních plochách, cvičení na velkém míči a s overballem

 • triggerpoints therapy

 • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému dle Lewita


Trenérská škola Slavia, Praha

 • Instruktor fitness


Dexter Academy, Praha

 • Hot Stones – masáž lávovými kameny

 •  Anticelulitidová masáž


Buď Fit, Praha

 • Manuální lymfodrenáž


Akademie Nobilis Tilia

 • aromaterapeutická masáž celého těla


IPVZ, Praha

 • Bobath koncept u dospělých pacientů


Terapi Master, Praha

 • Basic Course The S – E – T Concept


Infinit, Praha

 • Masáže těhotných

 • Reflexní terapie

 • Baňková masáž

 • Masáž hlavy a obličeje

"Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

Platón

řecký filosof (427 - 347 př. n. l)

bottom of page